زمان توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد

این آزمون در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 23 خرداد و نوبت صبح جمعه مورخ 24خرداد‌ماه سال 1398 و براساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.

مبارزه با ملخ‌ها در 6 شهرستان استان تهران

میزان پراکندگی و پیمانه فضایی ملخ‌ها هنوز در استان تهران به خط قرمز و بحران نرسیده است، در حال حاضر مبارزه با ملخ‌ها در به بیش از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان انجام شده است.