نماینده مجلس: سهمیه‌بندی روزی یک لیتر بنزین برای هر فرد زیبنده ملت ایران نیست

نماینده مجلس: سهمیه‌بندی روزی یک لیتر بنزین برای هر فرد زیبنده ملت ایران نیست

پیش‌بینی چینی‌ها از بازی مقابل ایران


تیم ما با مارچلو لیپی قدرتمندتر شده ولی باید بپذیریم ایران به مراتب از نظر فنی تیم بهتری است. نا امید نیستیم ولی این را می دانیم که شانس ایران برای رد شدن از این مرحله بیشتر از چین است.

آیت‌الله محقق داماد: ساخت دارو با نام معصومان خیانت به اهل بیت و اسلام است

آیت‌الله محقق داماد: ساخت دارو با نام معصومان خیانت به اهل بیت و اسلام است