دادستان فارس: احضار تعدادی از مقصران احتمالی در حادثه سیل شیراز

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از احضار تعدادی از مقصران احتمالی در حادثه سیل شیراز خبر داد.

رویترز: آمریکا دوشنبه سپاه را به عنوان گروه تروریستی معرفی می کند/ نگرانی سیا و پنتاگون

رویترز: آمریکا دوشنبه سپاه را به عنوان گروه تروریستی معرفی می کند/ نگرانی سیا و پنتاگون